سفارش تبلیغ
صبا

آدینه به آدینه

ارسال  شده توسط  مریم پارساخو در 88/12/27 12:12 صبح

یاد یار دیرینه

 

 

می تراود ازچشمم

 

 هر غروب آدینه

 

 

تقویم غمت آقا

 

 

آدینه به آدینه

 

 تا برگه ی پایانی

 

 جا مانده در این سینه....

 


آدینه به آدینه

ارسال  شده توسط  مریم پارساخو در 88/12/27 12:3 صبح

 

یاد یار دیرینه

 

می تراود ازچشمم

 

هر غروب آدینه

 

تقویم غمت آقا

 

آدینه به آدینه

 

تا برگه ی پایانی

 

جا مانده در این سینه....